Publikacje:
  1. Stelęgowski A., Kłossowski M., Jędrys R., Tałaj R.: „Endurance and fitness – shaping training on special aviation gymnastic eqvipment aimed at preparing candidates for pilots [In:] Sokołowski M.(ed.), A diagnosis of physical fitness in the contemporary army. Polish Scientific Physical Education Association Section of Physical Education in the Army". Warszawa 2011 r. pp. 217 – 228, ISBN 978-83-925727-5-6
  2. Tałaj R., Wochyński Z.: ZASTOSOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DO KONTROLI PROCESU TRENINGOWEGO SIATKARZY WSOSP. Warszawa 2013 r. pp. 279 - 286, ISBN 978-83-925727-8-7
  3. Tałaj R., Wochyński Z.: OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PODCHORĄŻYCH WSOSP W ROCZNYM CYKLU SZKOLENIA W ŚWIETLE RETROSPEKTYWNYCH NORM. Warszawa 2013 r. pp. 209 - 217, ISBN 978-83-925727-8-7
  4. Tałaj R., Osypiuk A., Dzido D., Wochyński Z.: POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH STUDENTÓW WSOSP UCZESTNICZĄCYCH W CYKLU TRENINGOWYM W WYBRANYCH GRACH ZESPOŁOWYCH. Warszawa 2015 r. pp. 127 - 138, ISBN 978-83-941504-1-9  
Konferencje krajowe:
  1. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie-Ruch-Zdrowie" 18-20 czerwca 2009 r. AWF Poznań; - Tałaj R., Wochyński Z., Stelęgowski A. Kłossowski M.: „Ocena sprawności fizycznej kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z uwzględnieniem dominanty motorycznej i budowy ciała w świetle egzaminów wstępnych w latach 2007-2008". Prelegent
  2. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu" 11-12 czerwca 2015 r. AWF Poznań; - Tałaj R., Osypiuk A., Dzido D., Wochyński Z.: Poziom zdolności motorycznych studentów WSOSP uczestniczących w cyklu treningowym w wybranych grach zespołowych.
Szkolenia:
  1. TRENING FUNKCJONALNY. Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 17.11.2013 rok.
  2. Szkolenie PFS CROSS TRAINING COACH LEVEL I. Międzynarodowa Akademia ProFi Fitness. Warszawa 01.-02.04.2017 rok.
  3. Szkolenie PFS SPORTSART CYCLING TEAM LEVEL I.  Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 10.-11.06.2017 rok.
  4. Kurs INSTRUKTOR KETTLEBELL LEVEL I. Fitness LEON. Lublin 25.-26.06.2018 rok.