Lotnicza Akademia Wojskowa informuje, że w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00- DUO/18 projekt „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.721.574,59 zł (łączny koszt projektu 2.805.747 zł), a w dniu 24.07.2018 r. została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa o dofinansowanie.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym realizowane wspólnie z przedsiębiorcami z branży lotniczej w formie studiów dualnych na kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2014 – 2020