Publikacje:
  1. Dzido M., Dzido D.: RELACJE WEWNĄTRZ GRUPOWE W ZESPOLE SIATKARZY WSOSP W DĘBLINIE, A OSIAGANE PRZEZ NICH WYNIKI SPORTOWE. Dęblin 2013 r. pp. 41-56, ISSN 1641-9723
  2. Tałaj R., Osypiuk A., Dzido D., Wochyński Z.: POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH STUDENTÓW WSOSP UCZESTNICZĄCYCH W CYKLU TRENINGOWYM W WYBRANYCH GRACH ZESPOŁOWYCH. Warszawa 2015 r. pp. 127 - 138, ISNN 978-83-941504-1-9  
Konferencje krajowe:
  1. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli, trenerów i animatorów piłki nożnej. marzec/kwiecień 2012, Biała-Podlaska.
  2. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu" 11-12 czerwca 2015 r. AWF Poznań; - Tałaj R., Osypiuk A., Dzido D., Wochyński Z.: Poziom zdolności motorycznych studentów WSOSP uczesticzących w cyklu treningowym w wybranych grach zespołowych. Prelegent
Szkolenia:
  1. Trening funkcjonalny. Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 17.11.2013 rok.
  2. Szkolenie PFS SPORTSART CYCLING TEAM LEVEL I.  Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 10.-11.-6.2017 rok.