Publikacje:
  1. Czapla K.: Analiza porównawcza wybranych cech motorycznych i morfologicznych podchorążych IV roku WSOSP oraz absolwentów wyższych uczelni bedących na kursie oficerskim. Dęblin 2013 r. pp 33-40, ISSN 1641-9723
  2. Czapla K., Utnicki M.: Poziom zmian wybranych parametrów sprawności fizycznej piłkarzy nożnych WSOSP przed i po okresie przygotowawczym. Warszawa 2015 r. pp. 139 - 146, ISBN 978-83-941504-1-9
Konferencje krajowe:
  1. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu" 11-12 czerwca 2015 r. AWF Poznań; - Tałaj R., Osypiuk A., Dzido D., Wochyński Z.: Poziom zdolności motorycznych studentów WSOSP uczesticzących w cyklu treningowym w wybranych grach zespołowych.
Szkolenia:
  1. Trening funkcjonalny. Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 17.11.2013 rok.
  2. Szkolenie PFS SPORTSART CYCLING TEAM LEVEL I.  Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 10.-11.-6.2017 rok.