Publikacje:
  1. Utnicki M., Czapla K.: Aktywność studentów WSOSP w obszarze kultury fizycznej w zależności od miejsca zamieszkania. Warszawa 2013 r.
  2. Czapla K., Utnicki M.: Poziom zmian wybranych parametrów sprawności fizycznej piłkarzy nożnych WSOSP przed i po okresie przygotowawczym. Warszawa 2015 r. pp. 139 - 146, ISBN 978-83-941504-1-9  
Konferencje krajowe:
  1. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowotne i psychospołeczne aspekty służb mundurowych". Utnicki M., Czapla K.: Aktywność studentów WSOSP w obszarze kultury fizycznej w zależności od miejsca zamieszkania. Poznań 2013 r. Prelegent 

  2. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu" 11-12 czerwca 2015 r. AWF Poznań; - Czapla K., Utnicki M.: Poziom zmian wybranych parametrów sprawności fizycznej piłkarzy nożnych WSOSP przed i po okresie przygotowawczym. Poznań 2015 r. Prelegent
Szkolenia:
  1. Trening funkcjonalny. Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 17.11.2013 rok.
  2. Szkolenie PFS SPORTSART CYCLING TEAM LEVEL I.  Warszawska Akademia Sportu. Warszawa 10.-11.-6.2017 rok.