Uroczysta Akademia z okazji wręczenia indeksów studentom za uczestnictwo w projekcie ze środków z Unii Europejskiej „Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”. Studia Dualne w Lotniczej Akademii Wojskowej.