Zaproszenie do projektu – zapisy do 10.04.2020 r. – zakończone

Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza studentów cywilnych II roku kierunku Lotnictwo i kosmonautyka do wzięcia udziału w projekcie „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” nr POWR.03.01.00-00-DU10/18-00 finansowanego przez NCBiR w latach 2019-2023.]

Projekt jest dedykowany studentom zainteresowanych pracą inżyniera lotniczego lub awionika. W ramach projektu uczestnik przygotowywany jest do uzyskania licencji PART-66 B1 lub B2.